Liberala nätverk

De fem mest pinsamma ögonblicken i politisk historia.

Därför lägger vi ner Liberati – Leve Liberala Nätverket!

Nätverket Liberati bildades 2008 som en reaktion mot Alliansens svek i FRA-frågan. Folkpartisten Camilla Lindberg blev historisk då hon som enda riksdagsledamot från Alliansen röstade mot FRA-lagen. Vart skulle Sveriges eller Göteborgs alla hemlösa liberaler ta vägen nu när Alliansen åsidosatt alla liberala värderingar och en ensam riksdagsledamot ställt sig upp och heroiskt försvarat den frihet och personliga integritet på nätet som Alliansen blankt struntat i.

Behövde Sverige helt enkelt ett nytt och genuint liberalt parti? Eller skulle detta bli en övermäktig utmaning i ett Sverige trött på nya partibildningar?

Svaret blev Liberati. Bakom Camilla Lindberg (och hennes under omröstningen utkvittade kollega Agneta Berliner) fanns det massor av folkpartister och folkpartivänner som reagerat lika kraftfullt mot FRA-lagen som tjejerna. Liberati bildades därför som ett nätverk med en mängd aktiviteter och som ett experiment, en kraftsamling för att försöka påverkar ett parti (Folkpartiet) i en liberalare riktning. Liberati låg med Folkpartiet utan att någon av parterna gått med på äktenskap.

Arbetet med möten har inte varit förgäves. Folkpartiet och Alliansen har gjort mycket för den liberala agendan inom tunga områden som ekonomi, skatter och jobbpolitik. Sverige är på många sätt ett bättre och mer välskött land 2010 än det var innan Alliansen tillrädde 2006. Och Liberati har i detta arbete haft dramatiskt effekt inte minst på Folkpartiets socialpolitik, där partiet antagit skademinimeringslinjen i narkotikapolitiken (Stockholm har äntligen fått sprutbytesprogram för narkomaner), Barnkonventionen som svensk lag, och  drivit avskaffandet av tvångssteriliseringar av transsexuella, tre tydliga exempel där Liberati deltagit i debatten och påverkat Folkpartiet framgångsrikt.

Samtidigt blev valresultatet 2010 ett skrämmande bakslag för liberala intressen. Antalet modiga liberaler i Sveriges riksdag har fallit, inte ökat, samtidigt som rasister har tagit sig in och nu utgör ett vågmästarparti. Sverige har blivit ett kallare land med mindre, inte mer, frihet och större arbetslöshet och färre antal lediga jobb, Vad gör vi nu?

Enligt det beslut som togs vid Liberatis bildande 2008 skulle en utvärdering av verksamheten göras efter valet 2010 och det har under detta arbete framkommit två tydliga men åtskilda alternativ: Den ena halvan av Liberati vill fortsätta arbetet med att förändra Folkpartiet i en liberalare riktning och har valt att göra detta som ett frihetligt nätverk riktat mot Folkpartiet, som i likhet med liberati är öppet för folkpartimedlemmar och partilösa som vill påverka Folkpartiet. De andra halvan av Liberati anser att samarbetet med Folkpartiet bör avslutas och att ett seriöst arbete med syfte att lansera ett nytt liberalt parti, Liberaldemokraterna, bör inledas under hösten 2010.

Dock är alla liberatister överens om att arbetet inom Liberati har varit så givande och vänskaperna är så starka och betydelsefulla för liberalismens framtid att man vill hålla kontakten och debatten vid liv även i fortsättningen. Detta kommer man att göra som det nya Liberala Nätverket, en maillista på nätet för alla svenska genuina  liberaler, både tidigare liberatister och våra vänner, oavsett partitillhörighet.

Liberatis alla trogna följare, såväl om du är ung student eller äldre pensionär, är välkomna till Liberala Nätverket i väntan på att det nya frihetliga nätverket inom Folkpartiet respektive det nya partiet Liberaldemokraterna har tagit form. Där får ni veta mer och kan även påverka vad som händer den liberala rörelsen efter att Liberati har lagts ner. På återseende!

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]